ข้อมูลการติดต่อ

  • สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
  • อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น9
  • ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  • โทรศัพท์ : 022811955
  • โทรสาร : 022811955
  • Website : http://www.studentact.net
  • Email : student.obec@gmail.com

ช่องทางการสื่อสาร

กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ

กรอกข้อความที่คุณต้องการส่ง


studentact.net Social Button