เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6